نمایشنامه طنز مهریه
31 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نمایشنامه ای درسه پرده با موضوع مهریه در قالب طنز