ستارگان معرفت - 13
50 بازدید
تاریخ ارائه : 11/8/2014 3:11:00 AM
موضوع: رجال و تراجم

ستارگان معرفت - قسمت سیزدهم

جمال الدين يوسف شامى‏

جمال الدين يوسف بن حاتم شامى عاملى مؤلف كتاب الدر النظيم در زندگانى چهارده معصوم، از عالمان سده هفتم هجرى است. از تولد و وفات او اطلاعى در دست نيست. او شاگر محقق حلى( م 676) و سيد بن طاووس( م 664) بوده و اجازه اى از سيد داشته است.

او را به عنوان فقيقى فاضل و عابد وصف كرده اند كه داراى تاليفات متعددى بوده است. از لابلاى كتب فقهى استفاده مى‏شود كه وى در فروعات فقهى بين علماى اماميه شهرتى داشته و اگر چه اثرى فقهى از او باقى نمانده، نظرات او در كتابها منعكس شده است.

آثار

دو اثر مشهور شامى عبارت است از كتاب در النظيم و كتاب اربعين كه در فضائل امير المؤمنين عليه السلام بوده و منتشر نشده است. از اين عالم شيعى اطلاع ديگرى جز سخنان فهرست نويسان يا متاخرين در باره او در دست نيست و بر خلاف معاصرش ابن طاووس، خود و كتاب او درّالنظيم چندان شهرت نيافته اند.