حدیث روز - شماره 30
51 بازدید
تاریخ ارائه : 11/8/2014 3:06:00 AM
موضوع: علوم حدیث

موضوع حدیث : آموزش حديث به فرزندان


قال الامام صادق عليه‌ السلام :


بادِرُوا أوْلادََكُم بِالْحَديثِ قَبْلَ أنْ يَسْبِقَكُمْ إلَيْهِمُ الْمُرْجِئَةُ.


در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه (منحرفان) زودتر از شما به سراغ آنها بروند.

Hasten to teach traditions (of Ahl al-Bayt) to your children before al-Murdji’a (the deviants) corrupt them.

کافی، ج 6، ص 47