حدیث روز - شماره 28
54 بازدید
تاریخ ارائه : 11/8/2014 3:04:00 AM
موضوع: علوم حدیث

 

موضوع حدیث : بوی خوش

 

قال الامام صادق عليه السّلام :


رَکْعَتانِ یُصَلِّیهِما مُتَعَطِّرٌ أفضَلُ مِنْ سَبْعینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهِما غَیرُ مُتَعَطِّرٍ.


دو رکعت نماز با عطر و بوی خوش از هفتاد رکعت نماز در غیر آن حالت برتر است.

Two rak’ats of prayer with the sweet smell is better than seventy rak’ats without that fragrance.

ثواب الأعمال، ص 40