حدیث روز - شماره 27
49 بازدید
تاریخ ارائه : 11/8/2014 3:02:00 AM
موضوع: علوم حدیث

 

موضوع حدیث : سکوت پسندیده


قال الامام حسن  علیه‌ السلام :


نِعْمَ الْعَوْنُ الصَّمْتُ في مَواطِنَ کَثیرَةٍ وَإنْ کُنْتَ فَصیحاً.


در بسیاری از موارد، خاموشی یاور خوبی است؛ هرچند سخنور باشی.

All too often, it is a great help to keep silent however eloquent you may be.

معانی الأخبار، 401 / 62