حدیث روز - شماره 25
53 بازدید
تاریخ ارائه : 11/5/2014 3:32:00 AM
موضوع: علوم حدیث

 

موضوع حدیث : زکات


عن النبی صلّی‌ الله‌ عليه‌ وآله :


إذا أرَدْتَ أنْ یُثْرِيَ اللهُ مالَکَ فَزَکِّهِ.


هر گاه خواستی خداوند دارایی تو را زیاد کند، زکات آن را بپرداز.

Whenever you want Allah to increase your property (make you prosperous) pay its

poor's portion.

بحار‌الأنوار، ج 96، ص 23