حدیث روز - شماره 21
45 بازدید
تاریخ ارائه : 11/5/2014 3:26:00 AM
موضوع: علوم حدیث

موضوع حدیث : احترام به سالمندان


عن النبی صلی الله علیه و‌آله :


إنّ مِن إجلالي تَوقيرَ الشَّيخِ مِن اُمَّتي


احترام به سالمندان امّت من ، احترام به من است . ‏

To respect the old people of my community is respecting me.

ميزان الحكمه ، ح 9927