حدیث روز - شماره 13
53 بازدید
تاریخ ارائه : 10/7/2014 10:29:00 AM
موضوع: علوم حدیث

موضوع حدیث : آموختن دین

عن النبی صلی‌الله‌عليه‌وآله :

أفٍّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لا يَجْعَلُ في كُلِّ جُمُعَةٍ يَوْماً يَتَفَقَّهُ فيهِ أمْرَ دينِهِ وَيَسْألُ عَنْ دينِهِ.

وای بر مسلمانی که در هر جمعه، زمانی را برای یادگیری و پرسش از امور دینی خویش اختصاص ندهد.

Woe unto the Muslim who does not allocate part of each Friday to the study of the details of his religion and to inquiries about religious matters.

بحار الأنوار، ج 1، ص 176