حدیث روز - شماره 10
35 بازدید
تاریخ ارائه : 10/1/2014 11:21:00 AM
موضوع: علوم حدیث

موضوع حدیث : دانش و تلاش

قال الامام على  علیه السلام :


لا یُدْرَکُ الْعِلْمُ بِراحَةِ‌ الْجِسْمِ.


دانش، با تن آسايى به دست نمى‌آيد.

Acquiring knowledge is not possible by laziness.

غرر الحکم، ص 348