حدیث روز - شماره 9
53 بازدید
تاریخ ارائه : 9/30/2014 6:32:00 PM
موضوع: علوم حدیث

موضوع حدیث : آسان‌گيری بر گرفتار


عن النبی صلّی‌ الله‌ عليه‌ وآله :


مَنْ يَسَّرَ عَلَی مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.


هر كس سختی و پريشان‌حالیِ‌‌ [شخصِ] تنگ‌دستی را بر او آسان گرداند، خداوند در دنيا و آخرت بر او آسان می‌گيرد.

Anyone helping a distressed person to decrease his distress will be treated leniently in this world and the world to come.

جامع الصغير، ج 2 ،ص 656