حدیث روز - شماره 1
41 بازدید
تاریخ ارائه : 9/27/2014 9:10:00 AM
موضوع: علوم حدیث

موضوع حدیث : شعر


قال الامام الصادق عليه‌ السّلام :


مَن قالَ فِینا بَیْتَ شِعْرٍ بَنَی اللهُ تَعالَی لَهُ بَیْتاً في الجَنَّةِ.


هر که دربارۀ ما یک بیت شعر بگوید، خدای تعالی در بهشت خانه‌ای برایش خواهد ساخت.


He who says one verse of poem about us (about our virtues) Allah will make one house for him in Paradise.


میزان الحکمه، ح 9437