حدیث روز - شماره 3
47 بازدید
تاریخ ارائه : 9/27/2014 9:14:00 AM
موضوع: علوم حدیث

موضوع حدیث : دختر

قال الامام صادق علیه السلام :

البَنونَ نَعیمٌ والبَناتُ حَسَناتٌ، واللهُ یَسألُ عَنِ النَّعیمِ ویُثیبُ علَی الحَسَناتِ.

پسران نعمت‌ و دختران حسنه هستند، و خداوند از نعمت‌ها بازخواست مى‌كند و براى حسنات پاداش می‌دهد.

Boys are bounties and girls are merits, and Allah asks about bounties but rewards for merits

کافی، ج 6، ص 7، ح 12