حدیث روز - شماره 2
55 بازدید
تاریخ ارائه : 9/25/2014 1:08:00 PM
موضوع: علوم حدیث

موضوع حدیث : فروتنی برای دانشجو

قال الامام صادق علیه‌ السلام :


أُطلُبُوا العِلْمَ وَتَزَیَّنُوا مَعَهُ بِالحِلْمِ وَالوَقارِ وََتَواضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ العِلْمَ.

دانش را بجوئید و آن را با بردباری و متانت بیارایید و در برابر کسی که به او دانش می‌آموزید، فروتن باشید.


Seek knowledge and adorn it with patience and respect; moreover, be humble towards the one who is taught by you.


کافی، ج 1، ص 36